gezond en fit leven

Bioresonantie

Een energetische behandelmethode

Wat is Bioresonantie therapie?

Bioresonantie in het kort

Het woord ‘bio’ betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. ‘Resonantie’ is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

Van dit principe wordt gebruik gemaakt bij bioresonantie. Uitgangspunt is dat alle materie in de natuur een eigen trillingsfrequentie heeft. Dit geldt ook voor (de structuren van) het menselijk lichaam. Deze zwakke electro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. Het is deze lichaamseigen informatie die bij bioresonantie gebruikt wordt; zowel om inzicht in de klachten te krijgen als ook om mee te behandelen.

Ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen. Het is dus belangrijk om deze besturing van het lichaam in evenwicht en onder controle te krijgen.
Ook de in het lichaam opgeslagen frequenties van vreemde stoffen, zoals bijvoorbeeld amalgaam, bacteriën, virussen en ontstekingen kunnen dit frequentiebeeld verstoren.

Deze trillingsfrequenties zijn te meten en te beïnvloeden met een bioresonantieapparaat. In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Met behulp van het meetapparaat worden goede (harmonische) trillingen versterkt waardoor organen en orgaansystemen worden gestimuleerd en ondersteund. Het is ook mogelijk om schadelijke of verstorende (disharmonische) trillingen te verzwakken of uit te doven, waardoor het lichaam zich weer kan herstellen.

Gezondheid is het mooiste wat je jezelf kunt geven

Live Green